Nastavení biomu

Pro dostání se do samotného průvodce nastavení biomů je třeba napsat příkaz /is biomes

Zobrazí se vám následující nabídka:

V tomto případě si hráč vybral biom poušť, jehož použití stojí 750 money.

Klikněte levým tlačítkem na biom, který chcete na vašem ostrově nastavit (Každý biom má jinou cenu, své finance zobrazíte příkazem /money).

Budete přesměrování na následující nabídku:

Následně si musíte vybrat, jestli chcete biom aplikovat na celý ostrov, v nějakém dosahu, nebo na chunky (jedná se o 2. řádek nabídky).

Pokud si vyberete dosah nebo chunky, musíte nastavit v jakém rozsahu (případně v kolika chuncích okolo vás) chcete biom nastavit. K tomu slouží 3. řádek nabídky. Papír uprostřed ukazuje aktuálně nastavenou hodnotu (rozsah/počet chunků). Klikání na červená skla nalevo od papíru hodnotu snižuje, zelená skla hodnotu zvyšují. Aktuálně nastavenou hodnotu můžete zobrazit najetím myši na papír uprostřed.

Aktuální hodnota je nastavena na tři, tzn. že biom by byl nastaven v okruhu tří chunků.
Nyní klikneme na zelené sklo, které zvyšuje hodnotu o jedna.
Aktuální hodnota se zvýšila ze tří na čtyři.

Ve čtvrtém řádku můžete hodnotu přímo nastavit na dané číslo kliknutím na dané sklo (žluté/bílé).

Chceme nastavit na hodnotu 64, klikneme tedy na bílé sklo s hodnotou 64.
Aktuální hodnota se nastavila na 64.

Jakmile máte nastavenou správnou hodnotu (nebo jste si vybrali celý ostrov), klikněte levým tlačítkem v posledním řádku na zelené sklo. Pokud chcete celé nastavování zrušit, klikněte na sklo červené. Aby mohl být biom správně nastaven, je třeba se ze serveru odpojit a poté znovu připojit. V případě problémů kontaktujte náš management.