Pravidla serveru Kockoland

Pravidlá

§1 Vysvetlenie pojmov

 • Hráč je každý používateľ ktorý sa pripojí z akéhokoľvek zariadenia, na serveri (Web,TeamSpeak server, Minecraft Server, Discord server, Diskusné fórum či dokonca PlugDJ)

 • Platiaci – Je to koncový zákazník ktorý si objedná a zaplatí premiové produkty z obchodu

 • Manager – zodpovedná osoba – Helper, Moderátor Administátor, TeamSpeak Správca

 • server – Herný server mc.kockoland.sk

 • Zóna – Web,TeamSpeak server, Minecraft Server, Discord server, Diskusné fórum či dokonca PlugDJ

 • Ban – Zákaz vstupu na server na určitú dobu, Može byť aj na trvalo, ozančované ako permanentný ban

§2 Hráčske prístupy

 • Registrácia na server je povolená len z krajín Česká republika (Czech Republic) a Slovenská Republika (Slovak Republic). Registrácia z iných krajín je povolená len s dohodou Managera

 • Pripojenie na zónu pomocou proxy a VPN nie je povolené

 • GDPR – ochrana osobých údajov. Všetky údaje zbierané od hráčov na zone sú skladované predovšetkým na zóne serveru. Udaje sú skladované na dobu neurčitú. Na požiadanie vieme údaje odstrániť len za podmienky, že hráč nemá žiadny trest (Ban, MUTE, Warning, IPBAN…)

§3 Hráči a zákon

 • Hráči sú povinný správať sa v súhlade s Zákonmi Českej a Slovenskej Republiky. V prípade akého koľvek porušenia zákona môže byť osoba trestne stíhaná alebo môže mať odmientnutý prístup na zónu

 • Akékoľvek ponúkanie sexuálnych návrhov a taktiež šírenie pornografie(stránky, videá, obrázky, presmerovacie odkazy…) je prísne trestané

 • Hanobenie rasy, etnika národa či konkretných ľudí je zakázané

 • Útoky na server (DDOS, DOS, Brutte-force attack a pod.) s cielom uškodiť hráčovi alebo serveru bude riešené trestným konaním a zároveň banom

§4 Zákazy na zóne serveru

 • Hráči na celej zóne serveru sú povinný si zvoliť heslá takého chrarakteru aby sa nedali uhádnuť či vydedukovať

 • Vulgárne, rasistické , xenofne a homofóbne nicky nie su povolené

 • Každý hráč zodpovedá za svoj Účet a to aj počas toho čo nie je prihlasený (OFFLINE)

 • Hráči na zóne celého serveru a projektu kockoland sú povnný správať sa slušne (Bez vulgárnych, či nezákonných prejavov)

 • Na zóne celého serveru je propagácia iných Serverov, Herných zón, Minecraft Serverov Trestaná IP BANOM

 • Hráči su povinný správať sa slušne k všetkým Hráčom a najmä Managerom na serveri

 • Odosielanie odkazov na zistenie IP adresy, identifikátoru (UUID), prípadne odkazom obsahujúcimi škodlivé kody (vírusy, malware, adware a pod.) je trestané banom

 • Obchádzanie trestu akýmkoľvek spôsobom je zakázané a môže viesť k permanentnému banu

 • Zdieľanie účtu s jednotlivcom, či skupinou nie je povolené

 • Vydávanie sa za člena Managmetu či Hráča je nemilosrdne trestané

 • Zdielanie vaších osobných údajov, či vašich profilov na socialnych sieťach nie je povolené (vzťahuje sa aj na Skype)

 • Zakúpením unbanu nezískavate beztrestnosť, čiže sa môže pokojne stať, že ban môžete získať znova
 • Získaním banu, vám môže prepadnúť váš premiový účet (V.I.P a Sponzor) a to bez náhrady škody

§5 Zákazy a príkazy vzťahujúce sa na Minecraft Server

Vzťahuju sa tu všetky zákazy z §4

Všeobecné ustanovenia

 • Vytváranie ostrovov za účelom zisku základných surovín nie je povolené

 • Všetky bugy ktoré najdete v hre nahlasujte na Fórum, pripadne prihlásenému Managerovi

 • Obchádzanie antivulgaritného systému je zakázané

 • Využívanie a nenahlasovanie bugu je odmenené trestom

 • Využívanie nepovolených modov (FlyHack, SpeedHack a cheatov) nie je povolené

 • Griefing na serveri je zakázaný

 • Afkovanie v rôznych farmách je zakázané(Nevzťahuje sa na cobble-generator a fishing farmu)

 • Je zakázané stavať obrovské triedičky

 • Stavba redstone obvodov ktoré sa nedajú vypnúť je zakázaná

 • Hráč je povinný si vypnúť redstone obvody, pri odchode zo servera

 • Hráč nemá povolené vyhadzovať veci z inventára na zem pod myšlienkou despwanutia

 • Je zakázané vylievať vodu alebo lávu do voidu

Obchodovanie

 • Hráč by mal obchodovať predovšetkým v obchode

 • Managment neručí za výsledok obchodovania mimo obchodu

 • Obchodovanie za výrazne nižšiu cenu nie je povolené, prípadne nie je povolené rozdávať veci zadarmo(nevzťahuje sa na Oak Wood Sapling)

Farmy

 • Maximálny počet zvierat na blok je 4

 • Stavať farmy zaťažujúce server je zakázané

 • Overworldová farma na pigmanov je zakázaná

 • Každý hráč je povinný si farmu udržiavať tak aby bola čo „najčistejšia“, to znamená, že vo farme nesmie byť veľa mobov alebo veľa itemov

AFK

značka AFK znamená celými slovami Away From Keyboard a to v preklade znamená že sa niekto na nejakú dobu vzdialil od počítača

 • Afkovanie bez príkazu /afk môže byť trestané. Výjimkou je fish farma a cobblestone generátor.

 • V prípade AFKOVANIA na plnom serveri môžete byť vyhodný servera

Ostatné

 • Využívanie cudzích objektov na cudzích ostrovoch je zakázané(napr. Kovadliny, Enchanting Table …)

§6 Dôkazy

 • Dôkazy príjmame len pomocou fóra serveru

 • Dôokaz nesmie byť starší ako 72 hodín

 • Dôkaz nesmie byť upravovaný, z každého dôkazu musí byť vidieť Dátum a čas s nápisom kockoland

 • Príjmame screenshoty(Môžu byť na fyzicky umiestnené aj na serveroch CTRLV.CZ alebo IMGUR) aj videá (videá možu byť aj na youtube ale musia byť súkromné s linkom na fóre)

 • Pri nedodržaní týchto bodov môže byť dôkaz neplatný

§7 Tresty

Managment udeľuje tresty individuálne za priestupky ktoré nie su tu vypísané

 • Obchádzanie Antivulgaritného Systému 1 – 8 násobok trestu (bežný trest za vulgarity 15 minut mute)

 • Vyuzívanie bugov – ban 160 dní a viac

 • Bugovanie vecí pomocou vytvárania ostrovov – prepadnutie vecí a zmazanie ostrova + ban na 60 dní a viacej, prípadne podla dohody

 • Obchádzanie zákona -> permanentný ban

 • Propagácia iného projektu IP-BAN

§8 Odvolanie sa voči priestupkom alebo trestom

 • Odvolať sa voči trestu ktorý je dočastnému trestu je možné a v prípade neoprávnenej žiadosti bude trest zdvojnásobený + bude pripísaná čiastka pôvodného trestu

§9 Záverečné ustanovenia

 • Tieto pravidlá platia od dátumu nižšie uvedeného dátumu schválenia

 • Zmena pravidiel je je vyhradená, avšak nemusí byť ohlásená

 • Pravidlá boli schválené Managmentom 3.9.2019

 • Pravidlá spísal Kociik_CZ